Kinderen maken musical, maar ze leren ook op een christelijke manier met elkaar om te gaan. En KISI draagt bij aan de versterking van de band die kinderen met Jezus Christus mogen hebben. Juist daarom is KISI waardevol.
Mgr. drs. Antonius Hurkmans, bischop van ’s-Hertogenbosch (NL)

Dit is belangrijk voor ons

Wie ons zijn kinderen toevertrouwt of ons ondersteunt, moet ervan op aan kunnen dat hij of zij ons kan vertrouwen. Daarom vertellen wij je hier meer over de dingen die belangrijk voor ons zijn: onze beginselen, ons geloof en onze pedagogiek.

Bij KISI hou ik van de combinatie van muziek en het werken met kinderen en geloof. (...) Bovendien is het geweldig dat KISI één grote familie is.
Maria, KISI-vrijwilligster uit Oostenrijk

Onze beginselen

God leren ontdekken

Wij hopen dat kinderen en jongeren leren om God lief te hebben en steeds opnieuw te ontdekken. Daarom zijn er bij KISI eucharistievieringen, creatieve catecheses en Bijbelstudies die zowel grappig als diepgaand zijn.

Talenten ontdekken

In jonge mensen zit een ongelofelijk potentieel en we hopen dat ze dit ontdekken en gebruiken, ongeacht of dit zingen en dansen, organiseren of techniek is.

Gemeenschap ervaren

Jongeren hebben behoefte aan een betrouwbare gemeenschap waarin ze zich thuis voelen. Daarom investeren wij bewust in het samenzijn - ook buiten de landsgrenzen - en hebben veel plezier bij gemeenschappelijke activiteiten.

De blijde boodschap doorgeven

Ook kinderen kunnen hun geloof delen. Juist hun enthousiasme en oprechtheid raakt het hart. En het verder vertellen en zingen houdt hun geloof levend.

Elke dag met Jezus leven

Wij hopen dat kinderen ook thuis gelovig zijn en niet na afloop van een KISI-ontmoeting in een dagelijks leven zonder God terugkeren. Daarom bemoedigen we hen om Jezus iedere dag na te volgen.

Voor ons als familie is het eigenlijk het belangrijkste dat onze kinderen hun eigen geloof kunnen vinden. Dat ze het geloof niet van ons erven, maar zelf uitgedaagd worden zijn en het voor zichzelf ontdekken. Dat is voor ons zo waardevol aan KISI.
Simone, KISI-medewerkster uit Duitsland

Gebed

Bij KISI houden we ervan om met God te praten. Wij doen dit met eigen woorden en met een paar vaste gebeden die bijzonder goed uitdrukking geven aan onze verlangens. Naast bekende christelijke gebeden zoals het Onze Vader, zijn dit twee gebeden die we regelmatig bidden:

KISI-Gebed

Hemelse vader,
U houdt van alle mensen,
ivooral van kinderen.
U houdt van me. Daar dank ik u voor.
Dank u wel voor mijn familie en de KISI-familie.
Laten we u vandaag beter leren kennen.

Hier ben ik Heer.
Met u zal ik vandaag mijn talenten inzetten
en uw blijde boodschap doorgeven.
Kom, Heilige Geest, en werk in mij.
Zegen alle KISI’s.
Geprezen is Jezus Christus in eeuwigheid.

Amen.

Overgavegebed

God, u bent mijn vader. 
U hebt de hemel en aarde gemaakt.
U heeft ook mij gemaakt, 
mij mijn leven gegeven. 
Ik dank u daarvoor.

Vader, ik geef mijn leven terug in uw handen. 
Het behoort aan u. Ik behoor tot u.
U bent mijn Heer en mijn God.
Ik ontvang nieuw leven van u. 
Ik aanbid u.

Amen.

Bij KISI leer je iets nieuws over God en heb je echte vrienden. Je kunt over problemen praten. De deelgroepen waarin je over allerlei dingen praat, voor mij zijn het beste aan KISI. En natuurlijk ook de uitvoeringen.
Magdalena, 13 jaar, uit Oostenrijk

Onze pedagogiek

Waarden doorgeven

Wij willen christelijke waarden aan de kinderen doorgeven en hen daardoor veiligheid en richting geven.

Thuis bieden

Wij willen een omgeving creëren waarin de kinderen zich thuis voelen als in een gezin.

Geaccepteerd zijn

Het is voor ons belangrijk om elkaar te accepteren. Want wie zich geliefd voelt, gaat met vertrouwen door het leven.

Flexibiliteit

Met kinderen is niet alles voorspelbaar. We willen graag flexibel genoeg blijven om spontaan te reageren op kansen en problemen.

Vrolijkheid

De vreugde van God is op een heel natuurlijke manier zichtbaar in kinderen. Wij willen deze vreugde bevorderen en behouden.

Kwaliteit eert God

Voor onze God alleen het beste! Daarom werken wij steeds aan onze artistieke kwaliteit, al naar gelang het groepsniveau.